e-filozof.pl

Rozprawa o Kancie

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 9/16/2015 12:00:00 AM Iloœæ pobrañ: 9/16/2015 12:00:00 AM

Kant jako prekursor postmoderny

memoriał do władz AJD z 14 stycznia 2014 r.

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 3/10/2016 12:00:00 AM Iloœæ pobrañ: 3/10/2016 12:00:00 AM

Memoriał studenta Pawła Lechowskiego, postawionego w stan oskarżenia za zainteresowanie się zamkniętymi żaluzjami

Od futurologii do metafizyki nauki - Aleksandra Bołdaczewa filozofia temporalna.

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 3/8/2017 10:14:00 PM Iloœæ pobrañ: 3/8/2017 10:14:00 PM

„Apokryficzność (w) filozofii. Nie/anty/pozaortodoksyjne dyskursy filozoficzne" - to tytuł konferencji, która odbędzie się w dn. 29-30 września. Miejscem obrad będzie budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego przy ul. Zbierskiego 2/4. Organizatorem konferencji jest Instytut Filozofii AJD.

Kategoria „niezłomnego bohatera” we współczesnej wojnie cywilizacji

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 3/8/2017 12:00:00 AM Iloœæ pobrañ: 3/8/2017 12:00:00 AM

Kategoria „niezłomnego bohatera” we współczesnej wojnie cywilizacji. praca konferencyjna

Antropologiczno-kulturowa perspektywa kary śmierci w filozofii wyobraźni symbolicznej

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 3/8/2017 12:00:00 AM Iloœæ pobrañ: 3/8/2017 12:00:00 AM

Praca konferencyjna, opublikowana

Status rzeczywistości w filmie „Matrix”. Traktat wirtualno-filozoficzny.

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 3/8/2017 10:22:00 PM Iloœæ pobrañ: 3/8/2017 10:22:00 PM

Status rzeczywistości w filmie „Matrix”. Traktat wirtualno-filozoficzny.

Harry Potter i okultyzm

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 1/12/2018 12:00:00 AM Iloœæ pobrañ: 1/12/2018 12:00:00 AM

Czy seria książek J.K. Rowling o Harrym Potterze ma charakter okultystyczny, więcej: ich lektura może stanowić współczesną inicjację okultystyczną?

Benedykt Bornstein zapomniany prekursor

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 9/11/2019 11:17:00 AM Iloœæ pobrañ: 9/11/2019 11:17:00 AM

uniwersalizm matematyczny

Filozofia mitu jako wzajemne oddziaływanie oczekiwania i pamięci

Autor: Pawe³ Lechowski Data: 9/17/2019 6:20:00 PM Iloœæ pobrañ: 9/17/2019 6:20:00 PM

proca konferencyjna

 Ilość odsłon:311232